Rengöring septiktank – Så går det till

Att rengöra en septiktank är ofta ett problem för många människor, speciellt de som bor lite mer ut mot landsbygden. De tekniska bitarna av att rengöra systemet och att hålla det uppdaterat kan vara tröttsamt, och om du inte vet vad du gör kan det också bli en dyr historia. Om du inte har avlopp draget hemma så kan du följa dessa enkla steg för att rengöra din septiktank ordentligt.

Tips till en framgångsrik rengöring av en septiktank

så rengör du själv din septiktankDet är väldigt viktigt att inte överbelasta tanken och detta kan med lätthet undvikas om man kollar så att kranar och toalett inte läcker, och att man använder luftningsapparater på kranarna eller en tryckreducering på duschmunstycket. Om du sänker vattenmängden då du tvättar mindre mängder i maskinen kan det också hjälpa. Att installera en snålspolande toalett och vänta tills diskmaskinen är full innan du diskar hjälper också till.

Investera i en avfallskvarn, och en av de allra bästa på marknaden, som verkligen finfördelar mat och annat avfall i mycket små bitar. Kasta inte servetter, tamponger, blöjor, våtservetter, cigarettfimpar eller skräp i toaletten då detta kan skapa stopp i systemet.

Väldigt många är utöver det skyldiga till att slänga olika fetter i avloppet. Detta kan skapa stopp i förlustfältet så att det inte längre kan absorbera vätskor, och detta kan leda till ytterligare kostnader för dig eftersom du kan måsta köpa ett nytt förlustfält. Förlustfältets funktion är inte bara att absorbera utan också att neutralisera flytande avfall.

Processen kan göras enklare om man har byggt rätt hemma. Allt överflödigt vatten behöver ledas bort från förlustfältet och detta kan göras möjligt om man planerar landskapet, stuprör och andra saker som leder bort vatten väl. Om ditt hus har en minimal mängd överflödigt vatten som hamnar i tanken, så kommer rengöringen av den helt naturligt vara enklare. Regnvatten behöver inte neutraliseras tillsammans med vattnet från hemmet.

Gör ditt bästa för att hålla träd borta. Om träd står i närheten kan rötterna orsaka skador och underhållet av din tank kommer att kosta dig både mer tid och pengar. Om trädet har snabbväxande rötter såsom pilträd, så bör det planteras väldigt långt från förlustfältet då dess rötter annars så småningom kommer att nå dit och orsaka skador.

Kemikalier för rengöring av septiktank

Precis som med alla vattensystem så bör man då man rengör hålla sig borta från giftiga kemikalier. Tunga rengöringsmedel bör bara användas på rätt sätt. Om man använder för mycket av det så kan det filtreras in i systemet och döda visa viktiga bakterier som behövs, och systemet kommer inte längre kunna bryta ner hårdare ämnen. Håll dig borta från motorolja, tinner, lack och andra giftiga kemikalier.

Rengöringen av en septiktank blir enklare efter ett riktigt och regelbundet underhåll. Exempelvis så bör det pumpas och sköljas igenom efter tre års användning. Förlustfältet bör aldrig ha väldigt tunga föremål eller strukturer på sig. Gräs är inte heller en bra idé. Man bör aldrig öppna en tank själv då både bakterierna och gaserna däri kan vara farliga.